SPP CZ, a.s.

Komodita: Zemní plyn
Vznik: 2008
Kodex: NE
• má k dispozici rezervované přepravní kapacity zemního plynu na hraničních předávacích stanicích
• dodržuje aplikovatelné předpisy v oblasti ochrany životního prostředí

SPP CZ, a.s. je společností se 150 letou tradicí a také dceřinou společností Slovenského plynárenského průmyslu. Zemní plyn dodává více než milionu zákazníků. Společnost SPP CZ, a.s. zajišťuje dodávky zemního plynu prostřednictvím diverzifikovaných zdrojů, má k dispozici rezervované přepravní kapacity a zvyšuje tak bezpečnost dodávek zemního plynu do České republiky.